Skip to main content

Full text of "Aanvraag evenementenvergunning: Kemperbergerweg 800"

See other formats


GEMEENTE ^ 

Arnhem 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Arnhem. 


Nr. 39886 

4 april 
2016 


Aanvraag evenementenvergunning: Kemperbergerweg 800 

De burgemeester heeft de volgende aanvraag ontvangen: 
Evenementenvergunning 

Voor: Jublieumfeest Oranjevereniging Schaarsbergen 
Locatie: Kemperbergerweg 800 
Datum: 25 en 26 juni 2016 
Dossiernummer: 53438 


Z ienswijze 

Op basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u gedurende een periode van één 
week na dagtekening van de onderstaande bekendmaking onder vermelding van het zaaknummer uw 
zienswijzen op dit voornemen kenbaar maken. U kunt uw voornemen schriftelijk of mondeling kenbaar 
maken bij de afdeling Vergunning & Toezicht, De afdeling is bereikbaar via Postbus 9200, 6800 HA 
Arnhem, telefoonnummer 0900 - 1809. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 39886 4 april 2016